Vliegvishengel classificatie

Op 20 april hadden we een speciale thema clubavond, namelijk het meten / classificeren van vliegenhengels. Op een hengel staat een lengte en AFTMA waarde vermeld, ook wordt aangegeven dat de hengel bijv. tipflex is en een fast actie heeft. Maar wat houden die parameters eigenlijk in, en zeker net zo belangrijk, klopt het wat de fabrikant van de hengel aangeeft. En dan de lijn die we gebruiken, ook daarvan is aangegeven wat de AFTMA waarde is, maar ook daar de vraag, klopt het gewicht van de lijn, en daarmee dus de AFTMA waarde? Met die parameters van de fabrikanten selecteren we tenslotte een hengel en lijn, als het dan allemaal klopt hebben we een combinatie waarmee we optimaal kunnen werpen.

In het boek “The Common Cents System” van Dr. William Hanneman staat beschreven hoe de parameters zijn gedefinieerd en hoe je ze kunt meten. Dit is een taaie materie, en er worden verschillende grootheden gebruikt die je dient om te rekenen, en vervolgens dien je al je eigen meetwaarden ook in de calculaties op te nemen.
Daarom hadden we voor deze avond Dion Wijnen uitgenodigd. Hij bracht alle benodigde materialen en de meetopstelling mee zodat we onze eigen hengels konden nameten. Dion heeft ook een eigen software programma gemaakt waarin je alleen je eigen meetgegevens dient in te vullen en het programma geeft dan direct de juiste waarden weer. Alle onderliggende meettabellen zijn daarin verwerkt. Voordat we aan de slag konden gaf Bert een presentatie welke parameters er zijn, en wat deze inhouden.


De te meten hengel werd via een klemsysteem op een tafel vast gezet, afhankelijk van de lengte werden er een bakje met een aantal metalen kogeltjes gevuld (gewicht) aan de hengeltop gehangen tot deze tot een bepaalde hoogte boven de grond hing. Het gewicht van het aantal benodigde kogeltje werd vervolgens gewogen. Op dat moment kon de buiging worden afgelezen (Full-, mid of tipflex). Daarna werd het bakje met kogeltjes een bepaalde afstand verder naar beneden gebracht waardoor de hengel dus verder boog. Vervolgens werd deze los gelaten en werd er op een stopwatch gekeken hoe lang het duurde dat het bakje met kogeltjes 10 keer omhoog en weer omlaag was gegaan. Met al deze gegeven kon het programma aangeven wat voor soort hengel het was.

Dit was interessant omdat de aanwezige leden verschillende soorten hengels hadden meegebracht zoals:  een Cortland AFTMA#3 – 10.6Ft, een Pezon Et Michel splitcane  AFTMA#5 – 8.3Ft en een Sage AFTMA #8 – 9Ft.
De uitkomst was voor sommige hengels erg verrassend. Het grootste verschil in AFTMA waarde was dat de fabrikant #6 aangaf, en uit de meting kwam #8,6! Wat ook opviel was dat de waarde die de fabrikanten opgaven of het zelfde waren als in onze meting, of dat onze meting een hogere AFTMA waarde aangaf.
Ook werden er vliegenlijnen gewogen om die te kunnen controleren.

De gegevens van de gemeten hengels stuurde Dion een dag later naar de eigenaar toe per e-mail.
Dion bedankt voor deze interessante clubavond, met verrassende uitkomsten.