Home

De clubavonden worden doorgaans in de maanden met een “r” op de vierde donderdag van de maand gehouden. Niet leden zijn, mits vooraf aangemeld (info@kvvc.nl), van harte welkom. Meestal worden er op deze avonden vliegbindinstructies gegeven door een van de clubleden of door een ervaren / bekende voorbinder die als gast wordt uitgenodigd. Bindmateriaal wordt ter beschikking gesteld door de club. De bindavonden worden zoveel mogelijk afgestemd op de daarop volgende vistrip. Eveneens zijn er workshops over onder andere vismethodes, en het vissen in het buitenland. Daarnaast wordt er vliegvis kennis uitgewisseld.

De locatie is:
Oude Kerkstraat 18
5507 LC Veldhoven (Oerle)

De werpinstructie ochtenden zijn op zaterdagen in de maanden maart / april en oktober / november en worden gegeven door VNV- en EFFA (master) werpinstructeurs. Het werpen is een essentieel onderdeel om gericht vis te kunnen aanwerpen en vangen. Daarbij zijn o.a. afstand-, precisie- en truckworpen belangrijk. Tevens is er aandacht voor een juiste opbouw van de vliegenhengel in relatie tot de te gebruiken lijn, leader en tippet. Ook door eens te werpen met andermans hengel krijg je een beter gevoel waar de verschillende type hengels toe in staat zijn. Ook deze ochtenden zijn voor niet leden toegankelijk. Het vissen is een belangrijk aspect. Vliegvissen kan in beken, rivieren, kanalen, meren en zelfs op zee. De vistrips gebeuren onder deskundige begeleiding zodat je snel ervaring kunt op doen hoe je dient te vissen en wat er benodigd is. De BBQ is aan het einde van de zomervakantie. Dat is een van de momenten om de vliegvis ervaringen zoals opgedaan tijdens de vakantie uit te wisselen. Deze BBQ is toegankelijk voor alle gezinsleden. Dit is ook de gelegenheid om elkaar op een andere manier te leren kennen.Het KVVC lidmaatschap bedraagt € 30,- per jaar (er is geen inschrijving verschuldigd). De Kempische Vliegvisclub geeft geen VISpas uit (overeenkomstig Sport Visserij Nederland dient de club minimaal 50 leden te hebben om dit te kunnen doen). De visvergunning van Dommelvisrecht en een vliegvisvergunning van de Keersop zijn in begrepen in het lidmaatschap. Daarnaast is er tegen een gereduceerd tarief de mogelijkheid om te vliegvissen op De Ronde Bleek.De Kempische Vliegvisclub is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Vliegvissers (VNV) waardoor de leden ook deel kunnen nemen aan VNV activiteiten. Daarnaast is de Kempische Vliegvisclub voorstander van actief samenwerken met andere verenigingen in het zuiden des lands.Waarschuwing! Vliegvissen is verslavend en heeft meerdere aspecten waar je volledig in kunt opgaan. Dat gaat van vliegbinden, hengels bouwen, werpen (als sport op internationaal niveau) tot de meest verre reizen naar mooie vliegvis locaties wereldwijd. Daarbij dient niet te worden vergeten dat ook in Nederland het vliegvissen uitstekende mogelijkheden heeft waar menig ander land jaloers op is!Tightlines !

#Vliegvissen