Dommel

De Kempische Vliegvisclub is aangesloten bij DVR, vereniging Dommelvisrecht die de visrechten op de Brabantse beken ten zuiden en ten oosten van Eindhoven pacht van het Waterschap de Dommel. Binnen de stadsgrenzen van Eindhoven zijn de visrechten in handen van de BSAE (beheereenheid Sportvisserij Agglomeratie Eindhoven).
U ontvangt als lid van de KVVC de DVR-vergunning, waarop staat aangegeven waar u looprechten heeft om de oevers van de beken te betreden.

De bovenloop van de Dommel (Wikipedia) tot aan Valkenswaard (Venbergse Molen) wordt (intensief) recreatief gebruikt door kanovaarders: vissen is hier niet mogelijk. Verder stroomafwaarts is het visrecht weliswaar in handen van Dommelvisrecht, en dus ook voor u als lid van de KVVC, maar om de oevers te betreden is ook looprecht nodig. Slechts enkele stukken, aangegegeven op de Dommelvisrechtvergunning, zijn toegankelijk. Een aantal boeren hebben  de afgelopen jaren hun landerijen verkocht aan Natuurorganisaties, die toegang voor hengelaars weigeren. Enkele stukken bij het plaatsje Dommelen, waar de Keersop in de Dommel uitmondt, zijn wel toegankelijk.
Pal achter de Volmolen (bij het plaatsje WAALRE) is ook lange tijd heel goed geweest maar ook hier zijn problemen ontstaan met looprechten.
Tot aan de Genneper Molen, kunt u in principe terecht. Onder andere in de Klotputten en in het Afwateringskanaal (verbinding tussen de Dommel en het Beatrixkanaal).
Nog verder stroomafwaarts, u bent intussen midden in de stad Eindhoven, heeft u een vergunning nodig van de BSAE. Vangsten zijn wisselend, voorns worden regelmatig gevangen aan de vlieg. ’s Winters wordt er wel snoek gevangen aan een streamer. KVVC is niet aangesloten bij de BSAE en u zult lid moeten worden van een visclub die wel bij de BSAE is aangesloten, als u in de stad, bijvoorbeeld op het TU-terrein wilt vliegvissen.

#Vliegvissen