Keersop

De Keersop is een beek die ontspringt in België net over de grens bij Bergeijk. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u terecht op Wikipedia. Bij Luijksgestel is het water maar een metertje breed, maar geleidelijk aan wordt het een goed bevisbaar stroompje dat ten noorden van Dommelen in de Dommel uitmondt. In de Keersop is met succes geëxperimenteerd met de herintroductie van forel en vlagzalm. In het gedeelte stroomopwaarts van de weg Dommelen – Westerhoven mag alleen met de vliegvisvergunning worden gevist in combinatie met de vergunning van Dommelvisrecht, die de visrechten bezit van de beken ten zuiden van Eindhoven. Als u eens een keer wil gaan vissen kunt u het best contact zoeken met een van de leden van de KVVC.
Een keer per jaar, in de winterperiode, wordt de beek elektrisch afgevist om een indruk te krijgen van de aanwezige visstand. Met het overlijden van erelid Henk Loos, de drijvende kracht achter het project herintroductie salmoniden, is een einde gekomen aan het zelf opkweken van forellenbroed.
Riooloverstort bij heftige hoosbuien is de grootste bedreiging bij het in stand houden van de visstand in de Keersop. Eind jaren ’70 bijvoorbeeld is de totale visstand weggevaagd. De club zet al jaren zelf opgekweekte forel uit en in het voorjaar van 2009 is een aantal vlagzalmpjes uitgezet van dezelfde stam die in de jaren 70 zichzelf reproduceerde. Vliegvissen in de Keersop is voor de pure vliegvisser die van het vissen op klein water houdt.

Zie Google maps.

Bijgaand fotos vanaf de instroom in de Dommel tot aan de voormalige stuw Keersoppermolen aan de Loonderweg.

Bijgaand fotos nabij stuw Westerhoven. Er is een vispassage (slecht functionerend) ten oosten die een 500 meter stroom afwaarts in de keersop in strooms. Een 100 meter stroomafwaarts stroom de Beekloop de Keersop in.

#Vliegvissen