Strijper Aa

Historische en actuele kenmerken en waarden.

De dalen van de Strijper Aa en Groote Aa tussen Leenderstrijp en Heeze kenmerken zich plaatselijk nog door een kleinschalig landschap, waaruit de dalen omstreeks 1900 geheel bestonden. Vooral het gebiedsdeel Else Beemden nabij Heeze bezit nog hoge landschappelijke waarden en heeft de Groote Aa nog haar meanderende loop. In de Else Beemden en ook elders in de beekdalen liggen diverse vochtige tot natte loofbosjes. Deels bestaan de bosjes uit verdroogd Elzenbroekbos met plaatselijk nog de kensoort Elzenzegge.

Natuur- en landschapsdoelstellingen.
De doelstellingen bestaan uit het ontwikkelen van een natuurvriendelijk ingerichte en beheerde Strijper en Groote Aa. De zones langs de beken bestaan uit ruigte-, moeras- en struweelvegetaties en natuurbosjes (voornamelijk Elzenbroekbos). De beken en natuurzones vervullen een belangrijke functie
voor de migratie van amfibieën, dagvlinders, vogels en kleine zoogdieren. Voor de migratie van amfibieën is de aanleg van poelen in of nabij de natuurzones noodzakelijk.

Zie Google maps.

#Vliegvissen