De Wetering

Op vrijdag 14 december 2012 heeft wethouder M. Bax de natuurvijver van HengelSportVereniging (HSV) Venbergen in Valkenswaard officieel geopend. De Kempische vliegvisclub heeft eveneens de visrechten via de HSV Venbergen verkregen (zoals opgenomen in de huur overeenkomst die op deze dag ondertekend werd door HSV Venbergen en de gemeente Valkenswaard).

V.l.n.r. de voorzitter van de Kempische Vliegvisclub, voorzitter van HSV Venbergen en wethouder M. Bax.
Foto: Heidi Wils.
Hengelvijvercomplex De Wetering aan de Oase in Valkenswaard is de afgelopen jaren uitgebreid met een natuurvijver. Naast de bestaande visvijvers is deze natuurvijver nu in de huurovereenkomst opgenomen.

De natuurvijver maakt onderdeel uit van een veel groter project; de herontwikkeling van het Tongelreepdal. Deze herontwikkeling is al begonnen in 1999. De gemeente werkte hierbij samen met diverse organisaties, waaronder Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel. De uitvoering vond in verschillende fasen plaats. Zo is de Tongelreep over grote lengte weer een kronkelende rivier geworden en is het complete visvijvercomplex opgeknapt. In het gebied zijn ook extra voorzieningen gekomen voor recreanten. De natuurvijver kwam tot stand door goede samenwerking tussen de hiervoor genoemde partijen, nog aangevuld met IVN, Milieuwerkgroep Valkenswaard, Bosgroep Zuid Nederland, Sportvisserij Nederland, de Kempische vliegvisclub en natuurlijk HSV Venbergen. De opening van de natuurvijver en de ondertekening van de huurovereenkomst stonden op 14 december symbool voor de laatste klus in herontwikkeling van het Tongelreepdal.

Google maps weergeven

#Vliegvissen