Categoriearchief: Webinar

bindwebinar  met Ron van Kleef

Op 21 januari was het eerste KVVC bindwebinar. We hadden al  MS teams evaring opgedaan met een introductie webinar en de algemene ledenvergadering. Het verzorgen van een bindwebinar brengt toch weer een aantal nieuwe, uitdagende aspecten met zich mee zoals het maken van een bindopstelling met camera met een hoge video resolutie en het verzorgen van het benodigde bindmateriaal, en niet te vergeten een goede tijdsplanning. Alle leden ontvingen eerst een uitnodiging waarmee je je via de bekende roden knop kon aanmelden. Een weekje later werd er een reminder gestuurd  waarna bekend was wie er allemaal deel wilde nemen. De zondag voorafgaand aan het bindwebinar werden er zakjes samengesteld met al het benodigde materiaal welke op de maandag op de post gingen.

Alle 10 de geïnteresseerde konden eenvoudig inloggen waarna Ron van Kleef kon starten met het voorbinden. Op het programma stonden 2 all round streamertjes voor veel rovers zoals baars, zeebaars en roofblei.

Er werd een streamerhaak  #4 gebruikt en stevige witte binddraad bijvoorbeeld 6/0. Halverwege de haak werd een stukje rode wol dubbel ingebonden naar achter wijzend welke op 4mm werd afgeknipt en uitgerafeld. Daarop kwamen enkele sliertjes angel hair als glimmertjes.

Aan de bovenzijde kwam een streng oranje congohair (deze is in veel kleuren te koop bij A&M) waarvan ongeveer 7cm naar achter was gericht en 2,5cm richting haakoog. De bindvice werd geroteerd waardoor de haakbocht omhoog wees waardoor je eenvoudiger aan de onderzijde op dezelfde manier een streng congohair in de kleur polar bear kon inbinden.

Nadat de vice weer in de originele stand was gezet, dus met de haakbocht aan de onderzijde werd het naar voren wijzende oranje en ook polar bear congohair naar achter terug geslagen waarbij de haak aan alle zijde werd bedekt. Op het terug geslagen materiaal werden aan aantal stevige slagen met de binddraad gelegd en ook daarvoor op de haaksteel zodat het streamer materiaal niet kon gaan draaien om de haak.

Daarvoor werd op eenzelfde manier aan de  bovenzijde een strengetje  oranje congohair ingebonden waarvan 2,5cm naar achter wees en 2,5cm richting haakoog. De vice werd weer geroteerd waarna daar een strengetje  polar bear congohair werd gebonden waarvan ook 2,5cm naar achter wees en 2,5cm richting haakoog. Nadat de vice weer in de originele stand was gezet, dus met de haakbocht aan de onderzijde werd het naar voren wijzende oranje en ook polar bear congohair naar achter terug geslagen waarbij de haak aan alle zijde werd bedekt. Op het terug geslagen materiaal werden aan aantal stevige slagen met de binddraad gelegd en ook daarvoor op de haaksteel zodat het streamer materiaal niet kon gaan draaien om de haak.

Herhaal alles nogmaals zoals in de alinea hierboven vermeld. De haak is nu tot nagenoeg het haakoog gevuld met congohair en dus kon de streamer worden afgebonden. Nu kon de streamer uit de vice worden gehaald en helemaal worden gekamd en in het gewenste model geknipt. In de breedte werd er zoveel weg geknipt totdat deze nog slechts 6mm dik was, en je er bij de staart dus doorheen kon kijken. Als laatste werden de 6mm ogen, er op eenzelfde hoogte aan beide zijden gelijmd waarna de streamer klaar was.

Om nog een keer te kunnen oefenen werd deze streamer nogmaals gebonden maar dan in de kleuren lichtgroen / Polar bear.
Het was een geslaagd eerste bindwebinar,  iedereen vond het geweldig en de resultaten van de thuis gebonden streamers werden naar ons toe gestuurd. Ron bedankt!
De KVVC blijft bindwebinars organiseren zolang de regeringsmaatregelen ten aanzien van covid-19 niet versoepeld worden.

 

KVVC Webinar

In verband met Corona zijn er al veel KVVC activiteiten uitgevallen, en het is ook de verwachting dat in het begin van 2021 Covid-19 nog aanwezig zal zijn. We hebben daarom als bestuur, net als in het bedrijfsleven, gekeken naar de mogelijkheid om on-line activiteiten te gaan organiseren. De keuze is daarbij gevallen op het programma ZOOM Video Conferencing. Als eerste hebben we getest met een ZOOM bestuursvergadering, wat goed was verlopen. Deze eerste ZOOM webinar was tevens een test met alle geïnteresseerde KVVC leden, om mogelijk ook de Algemene ledenvergadering op deze manier plaats te laten vinden en zelfs bindavonden. Als eerste werd de uitnodiging voor de webinar verstuurd waarbij iedereen zich kon opgeven middels de bekende rode knop.
Hierdoor was bekend hoeveel animo er was, en wie dat waren zodat we konden controleren of iedereen ook on-line kon komen in ZOOM. Daarna werd de definitieve uitnodiging voor de ZOOM meting, samen met een uitleg, naar degene gestuurd die zich hadden opgegeven.
Het on-line komen ging vrij vlot, bijna 20 personen waren digitaal aanwezig.Bert gaf als “host” van de meeting als eerste uitleg over de KVVC website, met name wat daar te vinden is, en hoe als lid in te loggen. Veel leden waren verbaasd over de hoeveelheid informatie die op de website beschikbaar is!
Het tweede onderwerp was SponsorKliks. Dit is de manier voor u om geheel kosteloos, de KVVC actief te sponseren door aankopen te doen via SponsorKliks bij uw favoriete webwinkel(s). Met name door eenvoudig te klikken op de SponsorKliks logo’s welke onder op iedere e-mail maar ook op bijv. de website te vinden zijn kom je direct op KVVC pagina van SponsorKliks uit, en zijn al veel webshops meteen zichtbaar. Een aantal aanwezig gaven aan dat dit echt nog veel eenvoudiger is dan ze hadden verwacht! Hopelijk gaan er na deze uitleg nog meer mensen gebruik maken van SponsorKliks.
Het volgende onderwerp van deze webinar was facebook, ook daarop zijn we uiteraard als KVVC aanwezig. Alle activiteiten welke geweest zijn worden daar, meestal nog dezelfde dag, gepost. Natuurlijk geïllustreerd met foto’s, leuk om nog even op terug te kijken. Maar ook andere onderwerpen worden daar vermeld.Als laatste gaf Bert nog een voorproefje van het streamen van video beelden van een telefoon direct naar zijn laptop,wat dus real time zichtbaar was voor iedereen in ZOOM.
Op deze manier kan er dus ook on-line bindavonden worden georganiseerd in 2021.
Halverwege de webinar bleef het beeld af en toe al hangen, maar dat mocht de pret niet drukken. Naarmate de meeting langer duurde werden de vertragingen groter, en de laptop steeds heter. Net voor het einde was de temperatuur van de laptop zo hoog opgelopen dat je er bijna een ei op kon bakken, waarna de laptop uiteindelijk uitviel. Ron kon door het “uitvallen van Bert” de aanwezige nog bedanken voor de aanwezigheid en het webinar afsluiten. Iedereen vond het een zeer geslaagde en interessante webinar. Dit was dus een geslaagde eerste on-line activiteit, waarvan er vermoedelijk nog een heel aantal gaan volgen. We gaan dan wel gebruik maken van Microsoft Teams i.p.v. ZOOM om het warmlopen van laptops te voorkomen.