KVVC Webinar

In verband met Corona zijn er al veel KVVC activiteiten uitgevallen, en het is ook de verwachting dat in het begin van 2021 Covid-19 nog aanwezig zal zijn. We hebben daarom als bestuur, net als in het bedrijfsleven, gekeken naar de mogelijkheid om on-line activiteiten te gaan organiseren. De keuze is daarbij gevallen op het programma ZOOM Video Conferencing. Als eerste hebben we getest met een ZOOM bestuursvergadering, wat goed was verlopen. Deze eerste ZOOM webinar was tevens een test met alle geïnteresseerde KVVC leden, om mogelijk ook de Algemene ledenvergadering op deze manier plaats te laten vinden en zelfs bindavonden. Als eerste werd de uitnodiging voor de webinar verstuurd waarbij iedereen zich kon opgeven middels de bekende rode knop.
Hierdoor was bekend hoeveel animo er was, en wie dat waren zodat we konden controleren of iedereen ook on-line kon komen in ZOOM. Daarna werd de definitieve uitnodiging voor de ZOOM meting, samen met een uitleg, naar degene gestuurd die zich hadden opgegeven.
Het on-line komen ging vrij vlot, bijna 20 personen waren digitaal aanwezig.Bert gaf als “host” van de meeting als eerste uitleg over de KVVC website, met name wat daar te vinden is, en hoe als lid in te loggen. Veel leden waren verbaasd over de hoeveelheid informatie die op de website beschikbaar is!
Het tweede onderwerp was SponsorKliks. Dit is de manier voor u om geheel kosteloos, de KVVC actief te sponseren door aankopen te doen via SponsorKliks bij uw favoriete webwinkel(s). Met name door eenvoudig te klikken op de SponsorKliks logo’s welke onder op iedere e-mail maar ook op bijv. de website te vinden zijn kom je direct op KVVC pagina van SponsorKliks uit, en zijn al veel webshops meteen zichtbaar. Een aantal aanwezig gaven aan dat dit echt nog veel eenvoudiger is dan ze hadden verwacht! Hopelijk gaan er na deze uitleg nog meer mensen gebruik maken van SponsorKliks.
Het volgende onderwerp van deze webinar was facebook, ook daarop zijn we uiteraard als KVVC aanwezig. Alle activiteiten welke geweest zijn worden daar, meestal nog dezelfde dag, gepost. Natuurlijk geïllustreerd met foto’s, leuk om nog even op terug te kijken. Maar ook andere onderwerpen worden daar vermeld.Als laatste gaf Bert nog een voorproefje van het streamen van video beelden van een telefoon direct naar zijn laptop,wat dus real time zichtbaar was voor iedereen in ZOOM.
Op deze manier kan er dus ook on-line bindavonden worden georganiseerd in 2021.
Halverwege de webinar bleef het beeld af en toe al hangen, maar dat mocht de pret niet drukken. Naarmate de meeting langer duurde werden de vertragingen groter, en de laptop steeds heter. Net voor het einde was de temperatuur van de laptop zo hoog opgelopen dat je er bijna een ei op kon bakken, waarna de laptop uiteindelijk uitviel. Ron kon door het “uitvallen van Bert” de aanwezige nog bedanken voor de aanwezigheid en het webinar afsluiten. Iedereen vond het een zeer geslaagde en interessante webinar. Dit was dus een geslaagde eerste on-line activiteit, waarvan er vermoedelijk nog een heel aantal gaan volgen. We gaan dan wel gebruik maken van Microsoft Teams i.p.v. ZOOM om het warmlopen van laptops te voorkomen.