KVVC Info avond Federatie Dommelvisrecht.

Op 14 december was de laatste clubavond van het jaar, dit was een info avond met als onderwerp: Federatie Dommelvisrecht. De presentatie werd verzorgd door Bert Worms, voorzitter van Federatie Dommelvisrecht. De zaal zat lekker vol, en iets na achten was iedereen binnen en kon hij starten met zijn verhaal. De Federatie huurt van Waterschap de Dommel de beken ten zuiden van het Wilhelmina kanaal (omgeving Eindhoven). De aangesloten verenigingen, kunnen voor de eigen leden (ongeveer 11000) een vergunningen kopen.


Deze beken zijn uniek en sommige hebben zelfs een verval van 1 meter per km. De geschiedenis van Federatie Dommelvisrecht en de uitdagingen zoals die er zijn, zoals de vacatures voor diverse functies in het bestuur, kwamen uitvoerig aan bod. Ook stond hij stil bij de bij Forellengroep Valkenswaard die in samenwerking met de Kempische Vliegvisclub in het verleden bijv. viseitjes hebben opgekweekt tot kleine forelletjes, en deze ook hebben uitzet in de beken. Hiervan werden mooie foto’s getoond, en ook schitterende vissen die enkele jaren later werden teruggevangen.

Halverwege de avond was er een korte pauze zodat iedereen een drankje kon nuttigen. De KVVC had voor hapjes gezorgd in de vorm van prikkertjes met kaas, worst en augurk.
Daarna werd de presentatie hervat met de melding dat het ook erg belangrijk dat Federatie Dommelvisrecht aan tafel zit bij de verschillende Waterschap projecten die uitvoering geven aan de EU KRW doelstelling. Het gaat er daarbij onder andere om dat het ecosysteem verbeterd, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan ook voor de visstand. Maar er zijn ook bedreigingen voor de beken zoals afval lozingen, riool overstorten etc. Gemeentes en diverse andere organisaties oefenen hierbij druk uit op bijv. bedrijven die dit mee veroorzaken.
Wie weet wat de toekomst brengt, maar hopelijk zwemt er in de toekomst weer voldoende vis, en hopelijk zelfs forel, in deze unieke beken met bijzondere flora en fauna.