KVVC Info avond vismigratie.

Jan Kamman van sportvisserij Nederland was te gast om een presentatie te geven over trekvissen. Omdat dit ook voor andere organisaties een interessant onderwerp is, waren behalve de leden van de KVVC ook Waterschap de Dommel en Federatie Dommelvisrecht uitgenodigd.

De meeste trekvissen zijn vissen welke vanuit de zee de rivieren op trekken om daar te paaien, sommige overlijden daar zoals de meeste zalmen, andere vissoorten trekken daarna weer terug naar zee. Voorbeelden hiervan zijn: zeeforel, zalm, steur, fint, elft, houting en de driedoornige stekelbaars. De laatste 10-tallen jaren zijn door de mens veel beken en rivieren gekanaliseerd, en stuwen geplaatst. Daardoor is de stroming grotendeels verdwenen en zijn het bakken van stilstaand water geworden. Hierdoor kunnen veel vissoorten niet meer naar de paaiplaatsen en sterven hier uit of zijn de aantallen zeer sterk verminderd. Oa. Sportvisserij Nederland is bezig dit mee aan te pakken. Vispassages worden aangelegd of bij voorkeur worden er nevenstromen gegraven waardoor de trekvissen de stuwen kunnen passeren. Ook worden er meanders terug gelegd en barriers verwijderd. Om te zien hoe vissen migreren worden er vissen van zenders voorzien. Via enkele voorbeelden is goed in kaart gebracht hoe ver landinwaarts de verschillende type vis migreren en waar mogelijke obstakels zijn.

 

In Denemarken is een zeer geslaagd project (Seatrout Fyn – Sustainable Succes) ter herintroductie van de zeeforel. Ook in Nederland is een project ter herintroductie van zeeforel: Vissen voor verbinding. Hierbij wordt de Waddenzee, Lauwersmeer en beken weer verbonden. Er worden daarbij sinds een aantal jaren ook zeeforellen uitgezet, in de beken smolts (eigen kweek) en in het Lauwersmeer volwassen zeeforellen.
Andere projecten zijn Swimway Vecht en de vismigratie rivier bij de afsluitdijk.
Bij het aanpassen van de loop van rivieren en beken, of verwijderen van dammen zijn nog veel meer partijen betrokken met ook andere belangen zoals o.a. boeren, waterschappen, natuurmonumenten etc. Dit omdat de waterhuishouding wijzigt hier zullen dus compromissen gesloten moeten worden.

Het was een goed verzorgde info avond met ook hints naar oplossingen / mogelijkheden voor de Kempische beken. Jan bedankt!