Home

De Kempische Vliegvisclub (KVVC) is sinds 1984 een vereniging speciaal gericht op het vliegvissen en het promoten daarvan in Valkenswaard en omstreken. De Kempische Vliegvisclub biedt een thuisplek voor vliegvissers, gedifferentieerd lidmaatschap, visstandbeheer, eigen viswater en clubactiviteiten.
De vereniging beheert de visstand in enkele Kempische Beken en slaagt met redelijk succes in de herintroductie van salmoniden. Met name het project op de Keersop heeft landelijke bekendheid verworven. Visstandbeheer op de Kempische beken is een van de hoofdactiviteiten van de club. Leden krijgen een vergunning voor het vliegvissen op de Keersop.

Jarenlang is viswater gehuurd in verband met het grote ledental van de club. Op deze plas kon de vereniging zelfstandig de visstand beheren en de leden konden op de eigen plas met de kunstvlieg op forel vissen. Met het beëindigen van de pachtovereenkomst voor de plas in Veldhoven in 2008 was geen eigen exclusief viswater meer beschikbaar en het ledenaantal daalde naar 35 leden.

Maar……..opnieuw hebben we viswater ter beschikking, groter en mooier dan voorheen. In mei 2009 is de vereniging een overeenkomst met dhr. Jan Kursten in Sterksel aangegaan. Dit biedt leden de mogelijkheid tegen gereduceerd tarief te vissen op “de Ronde Bleek”, een visplas van 6 hectare, prima toegankelijk en met mooie forellen.

 

Vliegvissen